Projekt Hrabrog telefona

 
 
Naš vrtić uključio se u projekt Hrabrog telefona pod nazivom  „Od politike do stvarnosti – promjena stavova i praksi od tjelesnog kažnjavanja do mjera za zaštitu djece“. Projekt je usmjeren je na suzbijanje i prevenciju tjelesnog kažnjavanja, a uključuje različite aktivnosti kao što su istraživanje, izrada web platforme za učenje namijenjene stručnjacima, društvena kampanja te konferencija za stručnjake.
Naš vrtić bit će uključen u aktivnost Siguran vrtić u sklopu koje će naši zaposlenici biti educirani o temama kao što su  tjelesno kažnjavanje pozitivno roditeljstvo te zaštita djece od svih oblika nasilja, a roditeljima će biti pružena podrška u promicanju pozitivnog roditeljstva.
Stručnjak našeg vrtića educirat će se i kao podrška djeci, roditeljima i ostalim zaposlenicima  u zaštiti od svih oblika nasilja. Projekt je sufinanciran sredstvima Programa za prava, jednakost i građanstvo Europske unije.

 

© 2023 Vrtić Gajnice. Sva prava pridržana.