Početak edukacija odgojitelja i stručnih suradnika u organizaciji Stručno-razvojnog centra “Rana stimulacija osjetila – senzorna integracija”

Na tragu ostvarivanja ciljeva projekta planirane aktivnosti uključuju i edukaciju odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića “Gajnice”. Kako bi se omogućilo da odgojitelji DV „Gajnice“ koji integriraju dijete s teškoćama u skupinu imaju potrebna znanja i vještine predviđamo sljedeće aktivnosti: edukaciju odgojitelja i stručnih suradnika kroz Stručno-razvojni centar i u okviru specijaliziranog seminara.

Dodatna edukacija odgojitelja i stručnih suradnika u organizaciji Stručno-razvojnog centra “Rana stimulacija osjetila – senzorna integracija” podrazumijeva da će odgojitelji i stručni suradnici DV “Gajnice” steći suvremene spoznaje i znanja s područja senzorne integracije.

 

Edukacija će za zaposlenike vrtića (odgojitelje i stručne suradnike) biti organizirana u sklopu Stručno-razvojnog centra DV “Gajnice”. Naime, Centar je do sada imao iskustvo organiziranja kontinuirane edukacije za odgojitelje iz drugih vrtića širom Republike Hrvatske. Ovakva edukacija ima za cilj dodatno osposobiti odgojitelje zaposlene u DV “Gajnice” kako bi dobivena znanja koristili u radu s djecom s teškoćama, a tako stečeno iskustvo prezentirali dalje, drugim sustručnjacima kroz Stručno-razvojni centar.

Planirana edukacija provodit će se kroz 5 modula (35 sati), a uključivat će teme s ciljem jačanja kompetencija sudionika vezanih uz:

  • Znanje iz područja senzoričke integracije
  • Važnosti kretanja i fizičke aktivnosti za cjelokupni razvoj djeteta
  • Strategije primjene teorijskih spoznaja i za djelovanje u praksi
  • Važnost holističkog pristupa u radu s djecom s teškoćama.

 

Prvih četiri modula uključivat će cjelodnevni trening koji će voditi eksperti s područja senzorne integracije i predstavnici različitih terapijskih pristupa u radu s djecom s teškoćama. 5. modul je završni modul u ciklusu edukacije koji će se održati u formi dvodnevnog treninga u Opatiji.

 

Dana 26. listopada 2013. održan je 1. modul koji je sudionicima dao uvod u teoriju i praksu senzorne integracije po pojedinim osjetilima. Predavači su bili prof. dr.sc. Rea Masnjak-Fulgosi, dipl. psiholog, sveučilišna profesorica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu s iskustvom različitih edukacija za roditelje i odgojno – obrazovne djelatnike. Drugi predavač je bila Mihaela Grubišić, radni terapeut i terapeut senzorne integracije koja je vodila radionički dio na temu “Senzorni sustavi i njihov utjecaj na razvoj i učenje”.


© 2023 Vrtić Gajnice. Sva prava pridržana.