Početak edukacije učitelja i stručnih suradnika lokalnih osnovnih škola

Na tragu ostvarivanja ciljeva projekta jedna od planiranih aktivnosti je i edukacija učitelja i stručnih suradnika lokalnih osnovnih škola.

 Cilj edukacije je kroz obradu relevantnih tema za kvalitetan odgoj i obrazovanje ne samo učenika s teškoćama, već učenika općenito, osnažiti učitelje i stručne suradnike u procesu integracije djece s teškoćama u redovni obrazovni sustav. Predviđeno je da ukupno 30 sudionika (učitelji i stručni suradnici triju lokalnih škola) sudjeluje na četiri treninga koji će im pružiti relevantna znanja i vještine kako bi uspješnije provodili integraciju djece s teškoćama u redovni obrazovni sustav.

 Na tom tragu dana 30. listopada 2013. održana je prva radionica koju je vodila dr.sc. Ivančić Đurđica, profesor defektolog i ravnateljica Osnovne škole Nad lipom. Tema održane radionice i stručnog predavanja bila je: Individualizirani i prilagođeni program za učenike s teškoćama u razvoju. Sudionici su imali prilike u otvorenoj diskusiji podijeliti svoje dojmove, sugestije i probleme na koje nailaze u radu s djecom s teškoćama.  


© 2023 Vrtić Gajnice. Sva prava pridržana.