Održan 2. modul edukacije odgojitelja i stručnih suradnika u organizaciji SRC-a “Rana stimulacija osjetila – senzorna integracija”

Dana 23. studenog 2013. u centralnom objektu Vrtića održan je 2.modul edukacije odgojitelja i stručnih suradnika u okviru Stručno-razvojnog centra „Rana stimulacija osjetila-senzorna integracija“.

Tema predavanja i prve radionica bila je “Poticanje perceptivno-motoričkih vještina kod djece predškolske dobi”. Temu je izlagala i radionicu vodila dr.sc. Lijljana Pintarić-Mlinar s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Druga radionica bila je na temu “Poticanja perceptivno-motoričkih vještina u svakodnevnom životu”, a vodila ju je Marijana Davosir, prof. defektolog.

Kao i na prethodnom modulu, i na ovome je sudjelovalo 30 odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića Gajnice.

Pogledajte galeriju:

 


© 2024 Vrtić Gajnice. Sva prava pridržana.