Održan 3. modul edukacije odgojitelja i stručnih suradnika u organizaciji SRC-a “Rana stimulacija osjetila – senzorna integracija”

U subotu, 25. siječnja 2014. u centralnom objektu Vrtića održan je 3.modul edukacije odgojitelja i stručnih suradnika u okviru Stručno-razvojnog centra „Rana stimulacija osjetila-senzorna integracija“ u trajanju od sedam sati.

Tema predavanja i dviju radionica bila je Implementacija suvremenih teorija učenja u kurikulum predškolskog odgoja. Temu je izlagala i radionice vodila doc. dr.sc. Biserka Petrović-Sočo s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

I na ovome je usavršavanju sudjelovalo 30 odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića Gajnice.

Pogledajte galeriju:


© 2023 Vrtić Gajnice. Sva prava pridržana.