EU projekt

EU projekt – Integracija djece s teškoćama 

Naziv programa:
Integracija skupina u nepovoljnome položaju u redoviti obrazovni sustav

Naziv projekta:
Mreža rane podrške za bolju integraciju djece s teškoćama u redoviti obrazovni sustav

Nositelj:
Dječji vrtić "Gajnice"

Partneri:

 • Grad Zagreb, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport
 • Osnovna škola bana Josipa Jelačića

Opći cilj projekta:
Doprinijeti uspješnijem uključivanju djece s teškoćama u redoviti obrazovni sustav

Specifični ciljevi:

 • Poboljšati kvalitetu integracije djece s teškoćama u Dječjem vrtiću "Gajnice"
 • Unaprijediti znanja i vještine odgojitelja, učitelja i stručnih suradnika na području rada s djecom s teškoćama u razvoju


Ukupna vrijednost projekta: 126.605,53 EUR

Sufinanciranje EU: 99.258,74 EUR

Provedba: 15 mjeseci (kolovoz 2013. - studeni 2014.)

Najznačajnije aktivnosti projekta:

 • Adaptacija i opremanje dvorane u Dječjem vrtiću "Gajnice"
 • Provođenje kontinuiranog logopedskog tretmana djece s teškoćama u vrtiću
 • Zapošljavanje pomagača u skupinama za djecu koja imaju višestruke teškoće
 • Uključivanje djece s teškoćama u igraonicu "Rana stimulacija osjetila"
 • Provođenje edukacije roditelja putem grupnih radionica (Škola za roditelje)
 • Edukacija odgojitelja i stručnih suradnika vrtića u Stručno-razvojnom centru "Rana stimulacija osjetila - Senzorna integracija"
 • Izrada internet stranice DV "Gajnice" sa sadržajima koji će promicati spoznaje senzorne integracije u radu s djecom s teškoćama
 • Edukacija učitelja i stručnih suradnika lokalnih osnovnih škola kroz stručna predavanja za rad s djecom s teškoćama

 


© 2023 Vrtić Gajnice. Sva prava pridržana.