Stručno razvojni centar

Ministarstvo znanosti i obrazovanja imenovalo je 10.travnja 2009. Dječji vrtić “Gajnice” stručno – razvojnim centrom za provedbu programa „Rana stimulacija osjetila – senzorna integracija“ i unapređivanja stručnog rada u području predškolskog odgoja i stručnog usavršavanja stručnih djelatnika u dječjim vrtićima. Ponovo imenovanje i dostava rješenja ostvareno je dana 11. lipnja 2013. te ponovno 29. studenog 2018. godine.

Prije petnaestak godina u Dječjem vrtiću „Gajnice“ je osviještena potreba za promjenama odgojno – obrazovnog procesa. Uspoređujući osnovne postavke tradicionalnog i suvremeno koncipiranog vrtića Dječji vrtić „Gajnice“ se priklanja koncepciji vrtić u skladu s dječjom prirodom. To podrazumijeva mijenjanja cjelokupnog vrtićkog konteksta kroz istraživanje konkretne prakse i preispitivanje najsuvremenijih spoznaja o razvoju i učenju djeteta. Između ostaloga, područje našega interesa su bila i najnovija istraživanja i otkrića vezana uz ranu stimulaciju osjetila. Povezujući teoriju, prvenstveno najnovije spoznaje iz neuroznanosti, i svakodnevnu praksu osvijestili smo značaj rane stimulacija osjetila, posebno temeljnih (dodir, propriocepcija i vestibularno osjetilo) čija integracija osjeta dovodi do funkcija koje su temelj višeg kognitivnog učenja.

Unaprjeđivanje rada iz ovoga područja zahtijevalo je kontinuirano učenje, istraživanje prakse, provjeravanje i promišljanje teorijskih postavki kao i njihovo prilagođavanje našim konkretnim uvjetima te superviziju. S vremenom je rasla i kvaliteta programa koji je provjeravan u praksi suradnjom s američkim stručnjakom dr. sc. Stephenom Violom (kao supervizorom programa) i prof. dr. sc. Reom Fulgosi – Masnjak.

Navedeni razlozi opravdavaju potrebu širenja programa što smo i činili proteklih godina. U sklopu Stručno-razvojnog centra svoje dosadašnje znanje i iskustvo podijelili s više od stotinjak odgojno-obrazovnih djelatnika (odgajatelji, stručni suradnici vrtića, ravnatelji) diljem Republike Hrvatske. Izuzetno smo zadovoljni ocjenama sudionika koje su vrlo pozitivne. Uvidom i analizom u refleksije sudionika koje se vode na završetku svakog modula sudionici su istaknuli dobrobiti teorijskog i praktičnog dijela svakog modula koji su prikazani putem video-zapisa. Štoviše, polaznici u svojim refleksijama ističu da je upravo to povezivanje teorije i prakse putem video-zapisa ono što ovu edukaciju čini vrlo primjenjivom i posebnom u odnosu na ostale edukacije koje su dostupne. Osim toga, posebno su istaknuli vrijednim to što su u sklopu edukacije imali priliku obići odgojne skupine i dobiti direktan uvid u sredstva i poticaje za ranu stimulaciju osjetila te kako navedeno funkcionira u praksi, tj. u samoj odgojnoj skupini.

Nositelji programa rada stručno-razvojnog centra Dječjeg vrtića 'Gajnice':

 

Vanjski stručni suradnici:
 

1. prof. dr. sc. Rea Fulgosi – Masnjak
2. prof. dr. sc. Milivoj Jovančević
3. prof. dr. sc. Edita Slunjski
4. prof. dr. sc. Siniša Opić
5. prof. dr. art. Antonija Balić Šimrak
6. mr. sc. Andreja Silić
7. Mihaela Grubišić, bacc. physioth, bacc. therap. occup., terapeut senzorne integracije
8. Renata Rade, prof.

 


© 2023 Vrtić Gajnice. Sva prava pridržana.