Čime se bavi zdravstveni voditelj?

Zdravstveni voditelj u vrtiću je viša medicinska sestra koja radi na osiguravanju i unapređivanju zaštite zdravlja djece i ima ulogu prvog promicatelja zdravlja.

Provodi sve zdravstveno preventivne mjere za očuvanje psihičkog i fizičkog zdravlja djece.

Koordinira odgojitelje u ostvarivanju zadataka zdravstvene zaštite djece.

Koordinator je u provođenju zdravstvene zaštite u vrtiću sa zdravstvenim ustanovama.

Provodi zdravstveni odgoj djece i izobrazbu odgojiteljima o važnim zdravstvenim temama.

U suradnji s liječnikom radi na ranom otkrivanju zdravstvenih problema djece.

Vodi zdravstvenu dokumentaciju te sastavlja potrebne izvještaje i analize o zdravstvenom stanju djece.

Planira prehranu radi osiguravanja optimalnog rasta i razvoja sve djece.

Prati, nadzire i predlaže mjere za poboljšanje sanitarno-higijenskih uvjeta rada u dječjem vrtiću.

Provodi nadzor nad higijenskim uvjetima čistoće unutarnjeg i vanjskog prostora gdje borave djeca.

Surađuje s roditeljima vezano uz zdravlje djece te brine o utvrđivanju razloga dječjeg izostanka (ispričnice).


© 2024 Vrtić Gajnice. Sva prava pridržana.