Što radi logoped?

Logoped je stručnjak za prevenciju, detekciju, dijagnosticiranje i tretman komunikacije, jezika, govora i glasa u svim dobnim skupinama.

U dječjem vrtiću ponajprije prati razvoj jezika, govora i komunikacijskih vještina djeteta.

Suradnjom s odgajateljima i roditeljima logoped radi na prevenciji poremećaja i poticanju govorno-jezičnog razvoja sve djece, a naročito kod djece s faktorima rizika.

Pruža podršku odgajateljima u odgojno-obrazovnom radu te stručnim znanjima i djelovanjem ima za cilj podizati kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa.

Neposredno radi s djecom s poremećajima komunikacije.

Provodi trijažno ispitivanje govora s ciljem početnog utvrđivanja stupnja teškoće.

Izrađuje stručna mišljenja u suradnji sa stručnim timom.


© 2023 Vrtić Gajnice. Sva prava pridržana.