Defektolog je...?

Defektolog je stručnjak za prevenciju, otkrivanje, opservaciju, praćenje i edukacijsko – rehabilitacijski rad s djecom s teškoćama u razvoju.

Predlaže uvjete i prilagodbe u kontekstu vrtića za uključivanje djece s teškoćama u razvoju u posebne i redovite programe vrtića.

Utvrđuje specifične potrebe djece s teškoćama, prema potrebama djeteta određuje sadržaje i planira aktivnosti u suradnji s odgojiteljima i stručnim timom.

U suradnji s odgojiteljima i stručnim timom izrađuje individualizirane programe za rad s djecom s teškoćama i s djecom s posebnim potrebama.

Upoznaje odgojitelje i ostale suradnike sa specifičnostima djece s teškoćama u razvoju, te predlaže i educira odgojitelje za primjenu suvremenih strategija u radu s djecom s teškoćama u razvoju.

Provodi individualan rad s djecom s teškoćama.

Putem grupa podrške i savjetodavno-edukativnih razgovora s odgojiteljima i roditeljima izrađuje individualizirane programe za rad s djecom u vrtiću i obitelji.

U suradnji sa zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne skrbi te specijaliziranim ustanovama sudjeluje u procesima prevencije, dijagnostike i integracije djece s teškoćama u razvoju.


© 2024 Vrtić Gajnice. Sva prava pridržana.