Koja je uloga pedagoga?

Pedagog je stručnjak za odgoj i obrazovanje. U dječjem vrtiću u radu obuhvaća cijeli odgojno-obrazovni proces.

U radu je usmjeren na sudjelovanje u postavljanju ciljeva odgoja, odabiru metoda i sadržaja u radu.

Promišlja i kreira kvalitetne uvjete za odgoj i obrazovanje sve djece u ustanovi, prati realizaciju aktivnosti odgajatelja.

Zajedno s odgajateljem prati ponašanje djece u grupi te zadovoljavanje prava i potreba djeteta.

Predlaže oblike i načine obogaćivanja procesa u cilju podizanja kvalitete djetetova boravka u vrtiću i i organizira većinu događanja u dječjem vrtiću (posjeta, svečanosti, proslava, izleta i sl.

Partner je odgojitelju u planiranju rada, savjetuje odgojitelja u radu te je podrška odgojitelju u istraživanju i unapređivanju vlastite odgojno-obrazovne prakse te i sam provodi akcijska istraživanja.

S odgajateljima planira, provodi i procjenjuje njihovo stručno usavršavanje i uvodi odgojitelja pripravnika u odgojno-obrazovni rad.

Predlaže i potiče aktivno i stručno osmišljeno sudjelovanje roditelja u odgojno-obrazovnom procesu.

Pruža stručnu podršku i savjetovanje obitelji, osobito u pitanjima odgoja i rješavanju odgojno-obrazovnih problema.


© 2024 Vrtić Gajnice. Sva prava pridržana.