Nastanak i razvoj vrtića

S prvim stambenim zgradama u Gajnicama sagrađen je dječji vrtić Grada Zagreba koji je postao i ostao drugi dom za najmlađe. S razvojem i širenjem naselja, povećavao se i naš vrtić, odnosno broj objekata, kako bi svako dijete našlo svoje mjesto u predškolskoj ustanovi.

Od male ustanove, otvorene u ožujku 1973. godine za 160 djece, vrtić danas ima 36 odgojnih skupina i nešto manje od 900 djece od navršene godine života do polaska u školu.

Naša vizija razvoja vrtića usmjerena je k tome da vrtić bude mjesto u kojem će dijete biti sigurno, sretno i zadovoljno, mjesto u kojem će se osjećati dobro i imati mogućnost razvoja svih svojih potencijala.

Postupne i svekolike društvene promjene omogućile su prihvaćanje novih izazova i drugačiji, suvremeni pristup odgojno-obrazovnom radu s djecom. To pretpostavlja stalno učenje, suradnju i povjerenje među svim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa, uključujući i roditelje kao bitne čimbenike.

Dobro osmišljeni, kvalitetni i djeci primjereni programi pružaju mogućnost da kroz igru usvajaju prva znanja stranog jezika i otkrivaju posebne sklonosti za određena područja.

Sva naša nastojanja usmjerena su na to da u uvjetima koje imamo pomažemo djeci na putu njihova odrastanja, uz puno uvažavanje i poštovanje osobnosti svakog djeteta.

Zato danas imamo razvojnu strategiju koju smo razradili planiranjem promjena i poboljšanjem kvalitete življenja na tri razine koje se nužno isprepliću

  • fleksibilna organizacija vremena
  • fleksibilna organizacija prostora
  • suvremeni pristup obrazovnom kurikulumu


Svakodnevna odgojna praksa pokazuje da se djeca mogu ponašati odgovorno i razborito, ako se s njima uspostavi odnos poštovanja, povjerenja i suradnje. Zanimljivo, poticajno i raznovrsno okruženje, uz izmijenjenu ulogu odgajatelja dokazuju da su djeca na spoznajnom planu sposobna za vrlo složena i sofisticirana znanja. Željeli smo kod djece pobuditi i zadržati vrhunski užitak učenja kroz pristup kurikulumu koji daje prednost fleksibilnosti, zadovoljavanju dječjih potreba i uvažavanju dječjih interesa. To činimo kako zbog motivacijskih razloga tako i zbog poticanja prirodnih načina učenja. Uključenost roditelja u proces proporcionalan je razini primjene programa u konkretnoj odgojnoj skupini.


© 2024 Vrtić Gajnice. Sva prava pridržana.