Likovni natječaj Dječjeg vrtića "Gajnice"

Dječji vrtić „Gajnice“ ove godine obilježava veliki 50. rođendan!

Povodom našega rođendana pozivamo sve dječje vrtiće u Republici Hrvatskoj da se uključe u likovni natječaj “Moj vrtić iz mašte” i tako pridruže proslavi rođendana našeg vrtića.

Motiv: „Moj vrtić iz mašte“

Tehnika: slobodna tehnika

Format papira: 400mm x 295 mm (blok za crtanje 5)

Natječaj traje od 10. siječnja do 10. veljače 2023.

Uvjeti prijave:
 1. U natječaju mogu sudjelovati sva djeca polaznici dječjih vrtića Republike Hrvatske čiji radovi odgovaraju uvjetima natječaja,
 2. Radove prijavljuje dječji vrtić s naznakom mentora,
 3. Vrtići mogu poslati najviše dva rada iz svoje ustanove s time da svako dijete može sudjelovati samo s jednim radom,
 4. Na natječaj je moguće prijaviti samo individualne dječje radove. Skupni radovi neće biti uzeti u obzir,
 5. Svaki rad treba biti na poleđini ovjeren pečatom vrtića,
 6. Na poleđinu rada obavezno treba zalijepiti ispisano u elektroničkom ispisu sljedeće podatke:
 • ime i prezime djeteta, dob, skupina, dječji vrtić, mjesto
 • ime i prezime mentora, e-adresa, broj telefona/mobitela i nadnevak
 • kratka izjava djeteta što je prikazano na njegovom likovnom radu.
 1. Priložiti na bijelom A4 papiru sljedeće podatke napisane fontom Times New Roman, veličina 14:
 • Ime i prezime djeteta:
 • Dob:
 • Dječji vrtić i mjesto:
 • Ime i prezime mentora:
 1. Uz svaki rad treba biti priložena suglasnost iz priloga,
 2. Radovi trebaju biti propisno zaštićeni, isključuju se svi oblici savijanja,
 3. Radovi se šalju poštom ili osobno donose u tajništvo vrtića do 10. veljače 2023.
 4. Radovi pristigli na natječaj se ne vraćaju.
Radove slati na sljedeću adresu:
Dječji vrtić „Gajnice“
Natječaj „Moj vrtić iz mašte“
Hrvatskih iseljenika 6
10090 Zagreb
 
Elementi koji će se uzimati u obzir kod vrednovanja radova:
 • Perceptivnost i izražajnost – percipiranje i izražavanje likovnih vrijednosti, npr. Uočavanje i izražavanje odnosa, ritma, kontrasta, boja, crta, volumena, prostora itd;
 • Kreativnost – originalnost, osjetljivost za likovne probleme, fleksibilnost, fluentnost, elaboracija, redefinicija;
 • Likovno-tehnički elementi – izbor materijala i tehnika i njihova stvaralačka primjena;
 • Poštivanje načela estetskog reda u kompoziciji;
 • Usklađenost sa zadanom temom i samostalnost u izvedbi.
 
Članovi stručnog povjerenstva su:
 • Iva Mondecar, ravnateljica Dječjeg vrtića „Gajnice“
 • Martina Ivanović, stručna suradnica pedagoginja
 • Antonija Tolić, stručna suradnica pedagoginja
 • Ivana Burić, odgojiteljica mentorica
 • Helena Lijić, odgojiteljica
 • Ines Lovrić, odogojiteljica
 • Ljilja Milić, odgojiteljica
 • Ana Tomljenović, odgojiteljica
 
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici kao i na Facebook i Instagram stranici Dječjeg vrtića „Gajnice“, a mentori nagrađenih radova bit će telefonskim putem obaviješteni o uspjehu i dodjeli potvrda i nagrada.
 
Nagrade:
Autori tri najuspješnija rada bit će nagrađeni prigodnim nagradama.
Radovi će biti predstavljeni na izložbi povodom obilježavanja 50. obljetnice Dječjeg vrtića „Gajnice“.


Voditeljica natječaja: Ivana Burić
 
Ovdje možete preuzeti suglasnost.
 
 
 
 


© 2023 Vrtić Gajnice. Sva prava pridržana.