ORGANIZACIJA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA OD 27.12.2022. DO 5.1.2023.

Poštovani roditelji,

u skladu s provedenom anketom o potrebama roditelja za boravkom djece u vrtiću od 27.12.2022. do 5.1.2023. godine, obavještavamo se da će u navedenom periodu odgojno-obrazovni rad vrtića biti prema sljedećem rasporedu:
  1. centralni objekt na lokaciji Hrvatskih iseljenika 6 - organiziran odgojno-obrazovni rad za djecu iz centralnog objekta i područnih objekata Balnje 17 i 19;
  2. područni objekt Peruanska 1 - organiziran odgojno-obrazovni rad za djecu iz područnih objekata Peruanska 1 i Kerestinečkih žrtava 59.
Sve pojedinosti o organizaciji rada od 27.12.2022. do 5.1.2023. godine roditelji mogu dobiti od svojih odgojitelja.
Od 9.1.2023. godine vrtić radi redovno na svim lokacijama.

© 2023 Vrtić Gajnice. Sva prava pridržana.