Ponuda za premještaj djeteta korisnika Dječjeg vrtića "Gajnice" u drugi program ili odgojnu skupinu za pedagošku godinu 2022./2023.

Poštovani roditelji!

Ako ste zainteresirani za premještaj svojega djeteta koje je već polaznik Dječjeg vrtića „Gajnice“ u neki od posebnih cjelodnevnih programa našeg vrtića u pedagoškoj 2022./2023. godini, do 1. ožujka 2022. godine, javite se na e-mail: posebniprogrami.dvgajnice@gmail.com

Ako radi blizine mjesta stanovanja želite premještaj svojega djeteta koje je već upisano u Dječji vrtić „Gajnice“ u neki drugi objekt Dječjeg vrtića „Gajnice“ od 1. rujna 2022. godine, javite se do 1. ožujka 2022. godine na e-mail: ravnateljica@vrtic-gajnice.hr

 PONUDA POSEBNIH CJELODNEVNIH PROGRAMA:
 1. POSEBNI CJELODNEVNI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA (3-7 godina)
 • provodi se na sljedećim lokacijama: Hrvatskih iseljenika 6 (centralni objekt), Peruanska 1, Kerestinečkih žrtava 59, Blanje 17
 • mjesečna cijena programa: 400 kn
 
 1. POSEBNI CJELODNEVNI PROGRAM RANOG UČENJA NJEMAČKOG JEZIKA (3-7 godina)
 • provodi se na lokaciji Hrvatskih iseljenika 6 (centralni objekt)
 • mjesečna cijena programa: 400 kn
 
 1. POSEBNI CJELODNEVNI PROGRAM POTICANJA CJELOVITOG RAZVOJA DJETETA KROZ LIKOVNOST (3-7 godina)
 • provodi se na sljedećim lokacijama: Hrvatskih iseljenika 6 (centralni objekt), Peruanska 1, Kerestinečkih žrtava 59
 • mjesečna cijena programa: 250 kn
 
 1. POSEBNI CJELODNEVNI PROGRAM RANE STIMULACIJE OSJETILA – SENZORNE INTEGRACIJE (1-3 godina)
 • provodi se na sljedećim lokacijama: Hrvatskih iseljenika 6 (centralni objekt), Kerestinečkih žrtava 59
 • mjesečna cijena programa: 400 kn
 
 1. POSEBNI CJELODNEVNI PROGRAM RANE STIMULACIJE OSJETILA – SENZORNE INTEGRACIJE (3-7 godina)
 • provodi se na sljedećim lokacijama: Peruanska 1, Kerestinečkih žrtava 59
 • mjesečna cijena programa: 250 kn

© 2024 Vrtić Gajnice. Sva prava pridržana.