Program predškole - "male škole" za djecu koja nisu uključena u redoviti program vrtića

Poštovani roditelji,

sva djeca koja nisu polaznici redovitog programa dječjeg vrtića, u godini prije polaska u školu obvezni su pohađati program predškole, tzv. "male škole". Prijave za program predškole su se zaprimale u online obliku u svibnju, a ukoliko niste tada uspjeli prijaviti svoje dijete za program, to možete učiniti do kraja ovoga tjedna na sljedeći način:
  1. potrebno je isprintati, ispuniti i dostaviti u računovodstvo vrtića (e-mailom, poštom ili osobno):
        2. dostaviti kopiju osobnih iskaznica roditelja;

        3. dostaviti presliku iskaznice imunizacije djeteta (podaci o procijepljenosti), a original na uvid;

        4. dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić;

        5.  za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (teškoće u razvoju, zdravstvene teškoće i neurološka oštećenja, kronične bolesti, eliminacijska prehrana, rizično ponašanje itd) dostaviti relevantnu dokumentaciju radi utvrđivanja potreba i statusa djeteta (nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja, nalaz i mišljenje specijaliziranih ustanova, Rješenje Centra za socijalnu skrb, mišljenje stručnog tima dječjeg vrtića odnosno individualizirani odgojno-    obrazovni program ukoliko je dijete prethodno pohađalo dječji vrtić, medicinsku dokumentaciju i dr.).

Početak provedbe programa predškole predviđen je u tjednu od 5. listopada 2020. godine, a o svim pojedinostima roditelji će biti obaviješteni putem e-maila i/ili telefonski.

Ravnateljica:

Iva Mondecar, prof.


© 2023 Vrtić Gajnice. Sva prava pridržana.