Upisi

Poštovani roditelji/skrbnici,

sve o upisima u dječje vrtiće Grada Zagreba te o ponudi posebnih programa Dječjeg vrtića "Gajnice" potražite na donjim linkovima. 
NAPOMENA: Rok za podnošenje zahtjeva za upis djeteta u dječji vrtić na području Grada Zagreba za pedagošku godinu 2021./2022. počinje 24.5.2021. i traje do 4.6.2021. . 
Upisi će se i ove godine provoditi elektronskim putem pomoću e-pisarnice na službenim stranicama Grada Zagreba (link e-pisarnica).

Korisničke upute za pristup i korištenje e-pisarnice možete pogledati ovdje.  

Više o sustavu e-Građani i kako koristiti usluge u sustavu e-Građani možete pročitati ovdje

Listu prihvatljivih vjerodajnica sigurnosne razine 3 ili više možete pogledati ovdje.   

Objavu rezultata upisa u Dječji vrtić "Gajnice" za pedagošku 2021./2022. godinu možete pročitati ovdje. 

Obavijest o terminima roditeljskog sastanka za novoupisanu djecu, potpisivanje ugovora i ostale informacije možete pročitati ovdje.
 

© 2021 Vrtić Gajnice. Sva prava pridržana.