Upisi u I.razred osnovne škole u školskoj godini 2020./2021.

 Poštovani roditelji/skrbnici,

sukladno postojećem Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) i Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN 67/14), postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u I.razred osnovne škole provodi se od 31. ožujka do 15. lipnja 2020. u osnovnoj školi koju će dijete pohađati prema upisnom području, sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja koju je donijela Vlada RH (NN 86/18). 

S obzirom da pregled djeteta obavlja stručno povjerenstvo škole kojega je član i nadležni školski liječnik, roditelj/skrbnik obvezan je prijaviti dijete za pregled u ambulanti nadležnog školskog liječnika, a s ostalim članovima stručnog povjerenstva dužan je utvrditi termin pregleda u školi koju će dijete pohađati prema upisnom području. 

Iznimno od navedenog roka, djeca školski obveznici u školskoj godini 2020./2021. s već utvrđenim teškoćama u razvoju i djeca koja su u školskoj godini 2019./2020. dobila Rješenje o odgodi upisa u I. razred osnovne škole, trebaju pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja zbog upisa u I. razred osnovne škole u vremenu od 1. veljače do 15. travnja 2020., a kako bi im se pravovremeno odredila programska i profesionalna potpora. Potpora uključuje primjereni program obrazovanja za dijete već prvog dana nove nastavne godine, osiguranog pomoćnika u nastavi ili uključenost djeteta u program predškole za dijete kojem je određena odgoda upisa.


© 2024 Vrtić Gajnice. Sva prava pridržana.