Obavijest RODITELJIMA/SKRBNICIMA o pravu na olakšice u cijeni redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece

 Poštovani roditelji/skrbnici,
 
Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja-korisnika usluga i Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2020. godinu (Službeni glasnika Grada Zagreba br.24/19) utvrđeni su kriteriji i mjerila za sudjelovanje roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Zagreba u cijeni programa što ih njihova djece ostvaruju u gradskim predškolskim ustanovama te su utvrđene olakšice u plaćanju od 1. siječnja 2020. ovisno o vrsti i trajanju programa i socijalnom statusu obitelji. 
Rok za podnošenje Zahtjeva za ostvarivanje prava na olakšice je do 28.2.2020. , a rok za dostavu dokaza o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na olakšice je 20.3.2020. .

Zahtjev, kao i dokazi o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na olakšice se dostavlja u Računovodstvu Vrtića. 

Detaljnije obavijesti i upute možete pročitati ovdje. 

Obrazac Zahtjeva za ostvarivanje prava na olakšice za 2020. godinu možete preuzeti ovdje.

© 2023 Vrtić Gajnice. Sva prava pridržana.