7.-9.5.2019. DANI OTVORENIH VRATA CJELODNEVNIH JEZIČNIH PROGRAMA I PROGRAMA RANE STIMULACIJE OSJETILA-SENZORNE INTEGRACIJE

 7.-9.5.2019. DANI OTVORENIH VRATA CJELODNEVNIH JEZIČNIH PROGRAMA I PROGRAMA RANE STIMULACIJE OSJETILA-SENZORNE INTEGRACIJE

Radi velikog interesa za posebne cjelodnevne programe ponovno organiziramo Dane otvorenih vrata te pozivamo sve zainteresirane roditelje  već upisane djece u naš vrtić kao i one koji će to tek postati na Dane otvorenih vrata cjelodnevnih (10-satnih) programa Dječjeg vrtića "Gajnice" koje nudimo za pedagošku 2019./2020. godinu. 

Na e-mail adresi posebniprogrami.dvgajnice@gmail.com  možete dobiti sve informacije o posebnim programima, kao i predbilježiti se za upis u posebni program za iduću pedagošku godinu.  

Pojedinosti o Danima otvorenih vrata i samom programu rane stimulacije osjetila-senzorne integracije (za jaslički i vrtićki uzrast) potražite ovdje. 

Pojedinosti o Danima otvorenih vrata i samom jezičnom programu (engleski i njemački) potražite ovdje.
© 2024 Vrtić Gajnice. Sva prava pridržana.