Stručni tim vrtića

Ravnateljica

  • Iva Mondecar, prof.

               +385 (0)1 3455 008
 

Pedagog
 

  • Martina Ivanović, mag.paed. (zamjena za Nikolina Nikić, mag.paed.)

                   +385 (0)1 3454 066

  • Antonija Tolić, mag.educ.phil. i mag.paed. 

       +385 (0)1 3450 041


Psiholog

  • Dora Ružić, mag.psych. (zamjena za Sanju Jozić, mag.psych.)

                   +385 (0)1 3450 041

  •                                         (zamjena za Anu Nukić, mag. psych.)
                  +385 (0)1 3454 066Edukacijski rehabilitator

  • Jelena Kotarski, mag. educ. rehab. 

                   +385 (0)1 3454 066
 

Logoped

  • Anita Madirazza, prof.

                  +385 (0)1 3435 353
 

Zdravstveni voditelj

  • Tanja Gržanić, bacc.med.techn.

                     +385 (0)1 3435 353

  • Anita Brblić, mag.med.techn. (zamjena  za Adrijanu Žalac Zovak, dipl.med.techn.) 

                     +385 (0)1 3450 041


© 2023 Vrtić Gajnice. Sva prava pridržana.